Новости

Нет новостей

ТАРИФИ ЗАТ « АКБ «СИГМАБАНК» ЗАТ « АКБ «СИГМАБАНК»

РОЗРАХУНКОВО – КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
1. Відкриття поточних рахунків суб’єктам господарювання:
відкриття мультивалютного рахунку 50,00 грн. без ПДВ
закриття мультивалютного рахунку безкоштовно
відкриття наступного поточного рахунку безкоштовно
відкриття рахунку для формування статутного фонду безкоштовно
2.Система «Клієнт-банк»:
встановлення,налагодження і навчання по роботі з системою 100,00 грн. без ПДВ
повторне встановлення,налагодження і навчання по роботі з системою 50,00 грн.без ПДВ
абонентська плата(стягується щомісячно) 50,00 грн.без ПДВ
вихідний платіж в інші банки 0,60 грн.без ПДВ
внутрішньобанківський платіж в межах банку безкоштовно
3. Розрахунково-касове обслуговування:
надходження готівкових та зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок клієнта безкоштовно
видача готівкових коштів за чеком 1%
оформлення чекової книжки безкоштовно
продаж чекової книжки 15,00 грн. без ПДВ
вартість розрахункового документу 1,00 грн. без ПДВ
оформлення банком платіжного доручення для клієнта 10,00 грн. без ПДВ
обслуговування поточного рахунку,щомісячно 10,00 грн. без ПДВ
розслідування і запити за платежами клієнта 15,00 грн. без ПДВ
уточнення умов платежу згідно листа клієнта 5,00 грн. без ПДВ
надання поточної виписки по рахунку безкоштовно
надання дублікату виписки за період:
- до місяця
- до одного року
- понад рік

5,00 грн.без ПДВ
10,00 грн.без ПДВ
25,00 грн.без ПДВ
оформлення довідки на вимогу клієнта 10,00 грн.без ПДВ
розрахунково-касове обслуговування у післяопераційний час після 16-00 В двократному розмірі
продаж бланків простих векселів 9,00 грн.без ПДВ
4. Переказ коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті:
Виконання переказу в USD 20 USD
Відкликання, зміна умов та реквізитів переказу за ініціативою клієнта 100 USD + комісійні банків кореспондентів
Розшук (запит) переказів 100 USD
Надання дублікатів виписок 10 USD
5. Інші послуги:
оформлення перепустки безкоштовно
консультаційні послуги безкоштовно
Банк залишає за собою право розглядати і встановлювати індивідуальні тарифи своїм клієнтам, а також на час проведення акцій змінювати вартість послуг.